• Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng

Hình thức này áp dụng với khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng. Khách hàng trả tiền và nhận hàng tại  hệ thống cửa hàng của Amoza.

Thanh toán trực tiếp khi nhân viên Amoza giao hàng đến

Hình thức này áp dụng với khách hàng mua hàng tại Hà Nội. Sau khi nhân viên Amoza giao hàng đến khách hàng, khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ tiền hàng cho nhân viên sau khi đã kiểm đủ số lượng hàng hóa.

 

0961 943 487
0961 943 487